Tuesday, August 17, 2010

Langkah-langkah untuk mengawal kemasukan pendatang asing.

Langkah-langkah untuk membendung kehadiran PATI, pihat berkuasa sewajarnya harus meningkatkan kawalan dan pengawasan di sepanjang pantai dan sempadan negara kita. Pihak polis marin, imigresen dan tentera laut hendaklah bergabung tenaga dan bertindak secara bersepadu. Pihak-pihak tersebut perlu lebih gait mengesan tempat-tempat pencerobohan untuk menyekat kemasukan PATI. Mereka hendaklah menjalankan pemeriksaan lebih kerap di kawasan sempadan yang mudah dicerobohoi. Usaha seumpama ini akan menyukarkan kemasukan pendatang asing tanpa izin lalu mengurangkan jumlah PATI di negara kita.

Langkah seterusnya ialah pihak polis haruslah menguatkuasa undang-undang. Pihak berkuasa haruslah menghukum dan mendenda firma-firma yang mengupah pekerja asing tanpa izin seperti menghukum penjara atau mendendakan wang ringgit serta mengantungkan lessen perniagaan. Selain itu, para pendatang asing tanpa izin yang ditahan tidak boleh menghukumkan sebarang tindakan atas undang-undang sebaliknya harus menghantar baliknya dan menaraikan nama hitam mereka yang ditangkap supaya tidak boleh memasuki negara kita lagi.


NAMA: Lim Yong Khang
Nombor Matrik: 206248
DPP: SME Bank


Di samping itu, semua pihak berkuasa sewajarnya melipat ganda operasi-operasi mengesan, menahan, dan menghantar balik semula pekerja asing tanpa izin ini. Pelancaran operasi kerajaan seperti Operasi Pemutihan dan Operasi Nyah amat berkesan dalam usaha membendung limpahan pendatang asing tanpa izin. Operasi-operasi seperti ini akan mengurangkan kecenderungan kemasukan pendatang asing tanpa izin ke negara kita. Walau bagaimanapun kejayaan dan keberkesanan operasi seumpamanya ini amat bergantung kepada kerjasama dan sokongan orang ramai dan ketegasan pihak kerajaan.

kerjasama masyarakat umpama aur dengan tebing juga salah satu pendekatan murni bagi mengatasi kebanjiran pendatang asing secara berleluasa di negara kita. Pihak majikan perlu memainkan peranan masing-masing dalam mengurangkan kemasukan mereka. Sesungguhnya, sikap acuh tak acuh terhadap seruan kerajaan berhubung masalah pendatang asing tanpa izin telah memburukkan keadaan. Golongan ini seharusnya mengubah sikap demi kepentingan negara dan rakyat. Majikan hendaklah mengupah pekerja asing yang memiliki visa dan permit kerja yang sah sahaja.


NAMA: Edrin Steel
Nombor Matrik: 206432
DPP: MAS

No comments:

Post a Comment